Bendrosios taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje depexa.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo – prekes įsigyjančio asmens, ir pardavėjo, UAB Depeksa LT, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje depexa.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, suprato ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio įspėjimo papildyti ar pakeisti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

 

2. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.
2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje depexa.lt.
2.3. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių ir paslaugų krepšelis, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

3. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.
3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.
3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
3.4. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

 

4. Prekių pristatymas

DEPEXA e-parduotuvėje užsakymai yra pristatomi naudojantis OMNIVA paštomatu (kaina 3,50 Eur) bei LIETUVOS PAŠTU (registruotu pirmenybiniu paštu Lietuvoje, kaina 3,50 Eur). Užsakytas prekes Jus galite nemokamai atsiimti mūsų salonuose DEPEXA adresu: Vilniaus pr. 16/Vilniaus g. 10 arba Ukmergės g. 233, Vilniuje
Norėdami atsiimti prekes, prašome iš anksto paskambinti tel.: +370 638 30 262;
4.1 Prekių pristatymo terminas.
Didžiąją dalį siuntų supakuojame ir išsiunčiame tą pačią dieną. Siuntų pristatymas Lietuvoje užtrunka 1-4 d.d..

 

5. Prekių garantijos

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.
5.4. Jeigu prekės pristatymo pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžinti už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

 

6. Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numata tvarka.
6.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 5.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Tai galite padaryti šiais kontaktais: +370 638 30 262 arba info@depexa.lt.
6.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

6.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (atidaryta pakuotė nėra įvardijamas kaip pažeidimas);
6.3.2. Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
6.3.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plevelės it kt.) (Pastaba-šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
6.3.5. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo užpildyti prekių grąžinimo formą ir atsiųsti ją kartu su grąžinama preke;

6.3.6. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu.

6.3.7. Tais atvejais, kai Pardavėjas įrodo, kad už prekes trūkumus yra atsakingas Pirkėjas, tokia prekė nekeičiama, pinigai negrąžinami.

6.3.8. Pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.
6.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 5.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
6.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 

7. Prekių grąžinimo būdai:

7.1. Netikusias prekes galite grąžinti mūsų DEPEXA salonuose adresu: Gedimino pr.16/Vilniaus g. 10 arba Ukmergės g. 233, Vilniuje.

7.2.Galima prekes atsiųsti naudojantis paštomatu Omniva arba Lietuvos paštu.

7. Privatumo taisyklės:
7.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją telefonu: +370 638 30 262 arba el. paštu: info@depexa.lt.

7.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją telefonu: +370 638 30 262 arba el. paštu: info@depexa.lt.

 

8. Paslaugos arba vizito atšaukimas:

8.1. Klientas gali savo vizitą arba procedūrą atšaukti prieš 24 valandas iki jo.

8.2. Klientas apmokėjes iš anksto už savo paslaugą arba procedūrą gali susigrąžinti apmokėta sumą apie tai pranešes salonui prieš 24 valandas iki vizito pradžios.

8.3. Klientas apmokėjes paslaugą arba procedūrą iš anksto, ir neatvyksta į vizitą. Salonas pasilieka teisę negrąžinti pinigų sumos klientui ir pasilikti sumokėtą suma sau.

 

9. Informacija apie
vartojimo ginčus nagrinėjančius subjektus:

Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo
ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka
Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.
tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite
pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/